Garantie & Klachten

Garantie

Op Bardahl producten geldt een houdbaarheidsdatum van 1 jaar*. Na deze termijn kan er kwaliteitsverlies optreden.
U kunt geen gebruikmaken van de garantieregeling indien:
- Goederen langer dan 1 jaar geleden zijn aangeschaft.
- De goederen aan buitengewone omstandigheden, zoals vervuiling, zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig onoordeelkundig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld.
- U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het toevoegen en/of gebruiken van onze producten.
Verkeerd gebruik, anders dan vermeld in gebruiksaanwijzing, kan leiden tot schade. OCD Nederland B.V. is nimmer verantwoordelijk voor schades of gevolgschades.
Betreft gebruik van (motor)olie: volg ten alle tijden het voorgeschreven advies van de fabrikant van uw auto, motor etc.
*Voor smeermiddelen geldt een termijn van minimaal 2 jaar.

Klachten

Bij levering dient u de artikelen te controleren en na controle de leverbon te ondertekenen. Hiermee verklaard u dat u alle goederen, zichtbaar, schadevrij ontvangen heeft. Mochten de artikelen beschadigingen vertonen die bij aftekening van de leverbon niet te zien waren, dan heeft u alsnog de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen. Dit dient te geschieden binnen 24 uur na ontvangst.
Neemt u bij klachten contact met ons op via telefoonnummer: 078-6512322 of per e-mail: [email protected]. Vervolgens zullen wij uw klacht in behandeling nemen en naar een passende oplossing zoeken. U wordt vervolgens zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Trusted Shops. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.