Download de Bardahl App GRATIS. Adressen voor professioneel reinigen van roetfilter, luchtinlaat en brandstofsysteem, directe verbinding met de webshop en meer informatie voor auto, boot en klassieke auto. 


 

DE WERELD VAN OLIE; HET HOE, WAT EN WAAROM


Bardahl motorolie is er in tal van soorten, viscositeiten, verpakkingen enz. Bardahl motorolie staat altijd garant voor: uitzonderlijke goede smering van uw auto, motor, scooter, tractor, kart etc. Welk type olie u ook aanschaft.

1000x vergroot: Metaaloppervlakken hebben microscopische pieken en dalen. Metalen delen komen in contact met elkaar door de grove pieken in hun oppervlakken. Deze pieken zorgen voor extra belasting en druk met als gevolg slijtage en teveel wrijving.

Bardahl smeermiddelen bevatten een unieke formule van moleculen die zorgen dat metalen delen niet met elkaar in contact kunnen komen. Daardoor wordt wrijving en slijtage verminderd en voorkomt het dat de motortemperatuur te sterk oploopt.

Olie is voor veel mensen een abstract begrip en met tal van vragen. Waarom is het belangrijk de motorolie te verversen, wat is de juiste olie?
 

C60 Motorolie

C60 Motorolie zijn premium performance smeermiddelen voor (supercharged) motoren, zowel benzine als diesel voertuigen en turbodieselmotoren met directe injectie. Het gebruik van kostbare basen en speciale hoge stabiliteitspolymeren maakt het mogelijk om buitengewone prestaties te bereiken. Dit betreft weerstand tegen thermische verslechtering en sterkte van de smeerolie film zelfs onder de meest extreme omstandigheden. De olie interval kan worden verlengd aangegeven tot de door de fabrikant aangegeven maximum.

De uitstekende viscosimetrie zorgt voor een onmiddellijke smering wanneer de motor wordt gestart. Dankzij de Bardahl-technologie en de effectieve Polar Plus-formule met Fullerene zorgt XTC C60 motorolie voor een opmerkelijke vermindering van de wrijving. Bardahl XTC C60 olie verbetert de prestaties, draagt bij aan brandstofbesparing en beschermt van alle mechanische motoronderdelen. Het helpt ook om de motor schoon te houden en zo de levensduur ervan te verlengen.
 

Dit wordt bereikt door de drievoudige bescherming:

1. beschermingsniveau bereikt door de BARDAHL olie smeerfilm.
2. bescherming door de Polar Attraction formule.
3. beschermingsniveau bereikt door middel van de Fullerene moleculen.
 

Algemene eigenschappen:

• Slijtage is beter onder controle
• Houdt de motor schoon en verlengt de levensduur van alle onderdelen van de motor
• Snelle start van de motor en onmiddellijke smering ook bij lage temperaturen
• 100% synthetische formule.

 

Direct Bardahl C60 motorolie kopen?10 vragen en antwoorden over motorolie.


1. Wat doet olie precies?

De belangrijkste taken van motorolie zijn:
• Motorolie zorgt voor de afdichting tussen zuigers en cilinders.
• Motorolie vermijdt het contact tussen verschillende bewegende delen.
• Motorolie voert warmte af, welke afkomstig is van het verbrandingsproces.
• Motorolie neemt verbrandingsresten en slijtagedeeltjes op en voert deze af.
 

2. Hoe kan ik de kwaliteit van motorolie herkennen?

De kwaliteit van motorolie wordt aangeduid door internationale normen API en ACEA en door normen van de autofabrikant.
 

3. Wat betekent API?

API staat voor: American Petroleum Institute. Dit is een Amerikaans instituut, die de kwaliteit van oliën aanduiden. API maakt onderscheid tussen benzinemotoren en dieselmotoren.
• Benzinemotoren worden aangeduid met de letter S.
• Dieselmotoren worden aangeduid met de letter C.

Met een tweede letter wordt het kwaliteitsniveau aangegeven. Met enkele uitzonderingen geldt: hoe verder in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit. Bijvoorbeeld: een motorolie kan de kwaliteitsaanduiding SL/CF hebben.
 

4. Wat betekent ACEA bij motorolie?

De ACEA is een Europese normering en staat voor: Association des Constructeurs Europeens d’Automobile ofwel Vereniging van Europese Automobiel Fabrikanten. De kwaliteitsaanduiding van de ACEA bestaat uit een letter, met daarachter een cijfer. ACEA maakt onderscheid tussen benzinemotoren (aanduiding met letter A), lichte dieselmotoren (aanduiding met letter B), dieselmotoren met een diesel partikel filter (aanduiding met letter C) en zware dieselmotoren (aanduiding met letter E). Met een cijfer, achter de letter, wordt het kwaliteitsniveau aangegeven. Bijvoorbeeld: een motorolie kan de specificatie hebben A3, B4, C3.
 

5. Hoe kan ik de juiste motorolie kiezen?

In het instructieboekje van de auto staat aangegeven welke type olie (dat wil zeggen welke specificatie) de motor of versnellingsbak van uw auto nodig heeft.
 

6. Wat is viscositeit, en hoe kan ik deze van een motorolie herkennen?

De dikte van een motorolie is een belangrijke waarde. Deze wordt aangegeven door het begrip viscositeit, welke afhangt van de temperatuur. Motorolie met een lage viscositeit is dun. Olie met een hoge viscositeit is dik. SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het internationale instituut dat de norm voor de motorolie viscositeit heeft vastgelegd.
De viscositeit van motorolie is bij lage en hoge temperatuur vastgelegd. Zodoende wordt de aanduiding bijvoorbeeld: SAE: 5W30, 10W40, 15W40, 20W50.

Het eerste getal met de letter W: hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage temperaturen (van belang bij koude starts). De meest voorkomende zijn: SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W.
Het tweede getal na de letter W: hoe hoger het getal des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (van belang in de zomer). De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50. Een algemene stelregel: hoe hoger het SAE nummer, hoe hoger de viscositeit.
 

7. Wat is het voordeel van synthetische motorolie?

Moderne auto's gebruiken alleen synthetische motorolie. Dat heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van, wat in klassieke auto's nog veelal gebruikt moet worden, minerale olie:

• Een synthetische motorolie heeft een lagere weerstand, waardoor het brandstofverbruik lager is. Een gunstiger brandstofverbruik betekent natuurlijk een kostenbesparing en is beter voor ons milieu.

• Een synthetische motorolie is dunner, waardoor de olie, ook bij de koude starts, sneller door het motorblok zal laten smeren. Door de snelle smering wordt motorslijtage sterk verminderd.

• Synthetische motorolie zorgt voor stabielere thermische eigenschappen. Dit betekent dat de olie langer en beter bescherming biedt tegen zware belasting. Dat heeft een gunstig effect op verversingstermijnen, die zeer veel langer zijn datn vroeger.  
 

8. Wanneer moet ik olie bijvullen?

Met de oliepeilstok kunt u meten of er nog voldoende motorolie in de motor zit en dus voldoende smering kan leveren. Let op: het verschil tussen minimum olie dat erin moet zitten en het maximum is 1 liter.
Controleer uw oliepeil regelmatig. Wanneer het olielampje op uw dashboard gaat branden bent u namelijk eigenlijk al te laat!

'Heeft u een auto van de zaak, dan bent u verantwoordelijk voor het oliepeil in uw zakenauto.'


Het is raadzaam altijd een 1-liter verpakking (van de juiste type motorolie voor uw auto) in de auto te hebben liggen. Mocht dan toch het olielampje gaan branden dan kunt u olie bijvullen en verder rijden. Doorrijden met een te laag oliepeil kan (blijvende) schade veroorzaken aan de motor.


Wat als dan toch het olielampje gaat branden?

Het is raadzaam zo snel mogelijk de auto stil te zetten. Vul dan direct de juiste motorolie bij (zoveel zodat het oliepeil tussen de min. – max. zit, dit is al gauw 1 liter) . Rijdt dan door naar het eerste tankstation of garage en peil daar opnieuw hoeveel motorolie u daadwerkelijk bij moet vullen.
 

9. Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld?

In principe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau (= gelijke specificaties) en (bij voorkeur dezelfde) viscositeit bezit.


10. Hoe zit dit als ik een roetfilter heb?

Motoren met een roetfilter verdienen extra aandacht. Gebruik van de juiste motorolie zorgt voor minimale vervuiling en beperkt het vollopen van het roetfilter. Vervuiling is niet alleen schadelijk voor de motor en roetfilter. Maar zeker ook voor de turbo en EGR klep die hier zeer gevoelig voor zijn. Welke motorolie u nodig heeft, hangt af van uw type motor. Bardahl heeft een reeks motoroliën geschikt voor roetfilters.
 


Direct Bardahl motorolie kopen?


 

Wist u dat 25% van de motoren een te laag oliepeil heeft?

Met de oliepeilstok kunt u meten of er nog voldoende olie in de motor zit. Let op: het verschil tussen minimum olie dat erin moet zitten en het maximum is maar 1 liter. Controleer daarom ook regelmatig, bijvoorbeeld iedere maand, uw oliepeil. Wanneer het olielampje op uw dashboard gaat branden bent u namelijk al te laat!
Description: motorolie peilen voor en na.png

Motorolie peilen voor en na oliepeilen


Hoe kan ik eenvoudig mijn oliepeil controleren?

1. Peil altijd als de motorolie koud is. De olie zit dan volledig onderin het carter en u kunt dan precies peilen hoeveel of er motorolie bijgevuld moet worden.

2. Zorg ervoor dat de auto op een vlakke ondergrond staat.

3. Trek vervolgens de peilstok eruit (kunt u deze niet vinden, dan vindt u in uw instructieboekje waar deze zich bevindt).

4. Maak met een doekje/ papiertje de peilstok schoon en steek de peilstok volledig terug.

5. Trek de peilstok er helemaal weer uit en controleer nu tot waar er motorolie op het peilstok zit. Op de peilstok staan: of maatstreepjes of min – max.

6. Indien de motorolie niet tot max. komt, dient u bij te vullen tot max.

Vul echter nooit meer olie bij dan tot het MAX-streepje!

Het is raadzaam altijd een 1-liter verpakking Bardahl motorolie van de juiste type voor uw auto in de auto te hebben liggen. Mocht dan toch het olielampje gaan branden dan kunt u olie bijvullen en verder rijden. Doorrijden met een te laag oliepeil kan (blijvende) schade veroorzaken aan de motor!
 

Wat als dan toch het olielampje gaat branden?

Het is raadzaam zo snel mogelijk de auto stil te zetten. Vul dan direct de juiste motorolie bij. Rijdt dan door naar het eerste tankstation of garage en peil daar opnieuw hoeveel olie u daadwerkelijk bij moet vullen. Laat wel uw motor eerst afkoelen zodat de olie volledig in het carter is gezakt. Alleen dan kunt u precies peilen.
 

Motorolie verversen?

Wij krijgen regelmatig de vraag: ‘ik rijd niet zoveel kilometers dus klopt het dat ik mijn motorolie niet hoef te verversen?’


Het tegendeel is helaas waar! 


Juist als u weinig kilometers rijdt en uw auto vaak stil staat (bijvoorbeeld bij een klassieke auto) is het van belang om met regelmaat (1 keer per jaar ) de motorolie te verversen. Een aantal problemen liggen op de loer als u niet let op de veroudering van motorolie:
  1. Het eerste probleem is vocht: dit zorgt voor corrosie van motoronderdelen.
  2. Ten tweede is de veroudering van het additievenpakket. De reinigende en smerende werking nemen in de loop van de tijd af. Slijtage ligt dan al snel in het verschiet met alle gevolgen van dien. Met name de turbo, EGR en roetfilter zullen versneld storingen gaan veroorzaken als olie verversen te laat gebeurt,
 

Direct Bardahl motorolie kopen?